Trafikolycka Rv 19

Station Lövestad larmas till en trafikolycka på rv19 vid korsningen mot Lövestad. Två personbilar i kollision vid påkörning bakifrån. De båda förarna skadas lindrigt och tas omhand av ambulanspersonal. Vägen delvis avstängd under räddnings och saneringsarbetet.