Trafikolycka Rv 19 Ystad

Station Ystad larmas ut till en mindre trafikolycka på Rv 19 utanför brandstationen i Ystad. På platsen har en lastbil och personbil kolliderat. Olyckan är av lindrigare art och ingen person behöver medfölja ambulans. Vägbanan behöver rensas upp och saneras vilket gör att vägen är helt avstängd under ca 15 min.