Trafikolycka Rv 19 Ystad

Station Ystad och yttre befäl larmas till en trafikolycka på Rv 19 strax öster om Ystad. Två personbilar i kollision i samband med påkörning bakifrån. Personerna som åkte i bilarna undersöks på plats av ambulans på plats, men behöver inte medfölja till sjukhus. Polis och bärgare till platsen för fortsatt handläggning av ärendet. Vägbanan saneras från div vätskor och fordonsdelar innan trafiken åter kan släppas på.