Trafikolycka Rv 19 St Herrestad

Station Ystad och yttre befäl larmas till en trafikolycka singel på Rv 19 i höj med St Herrestad. En personbil har gått in i mitträcket och vidare ner i diket. Föraren förs med lindriga skador till sjukhus. Vägen avstängd under upprensningsarbetet i ca 15 minuter. Polis på plats för fortsatt handläggning av ärendet.