Trafikolycka, RV 19 Skåne Tranås

Lastbil med släp och mindre skåpbil som kolliderat vid möte. De båda chaufförerna är ute ur fordonen vid räddningstjänstens ankomst. Tas senare om hand av ambulanspersonal för lättare skador. Vägen inledningsvis helt avstängd. Efter c:a 30 minuter släpps trafiken på i ett körfält samtidigt som ett av fordonen bärgas från platsen.