Trafikolycka – RV 19 Öja

Personbil och moped som kolliderat. Inga personskador. Styrkan från Ystad sanerar vägbanan på drivmedel. Lämnar därefter över ärendet till polisen för utredning.