Trafikolycka Rv 19 Öja

Station Ystad larmas till en viltolycka på Rv19 strax öster om Ystad. En personbil har haft en mindre kollision med en älg på platsen. Älgen avvikit från platsen, varvid jägare budas. Ingen medföljer i ambulans, utan bedöms på plats. Polis på plats för fortsatt handläggning.