Trafikolycka Rv 19 Jennyhill

Station Ystad och yttre befäl larmas till Rv19 i höjd med Jennyhill där en lastbil lagt sig på sidan. Inga personskador och ingen läckage från lastbilen. Polis på plats under bärgningsarbetet. Vägen helt avstängd i båda riktningar under stora delar av kvällen pga bärgningen.