Trafikolycka Rv 19 Fågeltofta

Station Tomelilla larmas till en trafikolycka på Rv 19 i höjd med Fågeltofta. Singelolyckan är av lindrig art, varvid endast FIP-befälet går fram till platsen. Trafikverket skickar sin entreprenör till platsen för åtgärd av skadat vägräcke samt mindre sanering. Endast lindriga personskador på dom inblandade.