Trafikolycka Rv 13 Sövestad

Station Ystad och yttre befäl larmas till en trafikolycka på Rv13 söder om Sövestad. Två personbilar i kollision/påkörning bakifrån i samband med dimma på platsen. Inga personskador på de båda förarna, endast mindre plåtskador samt mindre läckage. Vägen helt avstängd under ca 15 min under saneringsarbetet.