Trafikolycka Rv 11 Ramsåsa

Larm inkommer om en större trafikolycka på Rv 11 Ramsåsa. Vid ankomst visar det sig vara en olycka där 3 lastbilar och 7 personbilar är inblandade. Stora skador på fordonen dock inga personskador. Dom inblandade undersöks av ambulanspersonal i ett närbeläget hus dit alla förts. Det råder mycket svåra väderförhållanden på platsen varvid Rv 11 stängs av helt. Detta fortgår under hela natten då bärgningen bedöms bli komplicerad. Dom inblandade personerna evakueras senare till kommunhuset i Tomelilla som öppnats upp som trygghetspunkt.