Trafikolycka Rv 11 Lunnarp

Station Tomelilla, Ystad och yttre befäl larmas till en frontalkollision mellan en betongbil och en pick-up. En person kvar i pick-upen vid ankomst. Klippning med hydraulverkyg behövs för att få ut den skadade ur fordonet. Under räddnings och saneringsarbetet är vägen helt avstängd i båda körriktningarna under ca 1,5 tim. Bärgningen av lastbilen är så pass komplicerad, att trafikverket stänger av vägen ytterligare ett antal timmar.