Trafikolycka Rv 11 Ilstorp

Station Sjöbo åker på en trafikolycka på Rv 11 i Hörjd med Sjöbo sommarby. En personbil har av okänd anledning gått in i mitträcket. Endast lindriga skador på föraren då olyckan är av mindre art.