Trafikolycka Rv 11 Anklam

Station Sjöbo larams till en trafikolycka på Rv 11 i höjd med Anklam. En personbil har av okänd anledning kört in i mitträcket med plåtskador som följd. En person i bilen tas omhand av ambulans på plats. Vägbanan rensas från fordonsdelar innan trafiken efter ca 40 min åter kan släppas på.