Trafikolycka – Rörum Simrishamn

Station Simrishamn åker på trafikolycka, singel. Inget räddningstjänstbehov vid framkomst. Ärendet lämnas över till polis.