Trafikolycka riksväg 19 / Metallgatan Ystad

Station Ystad larmas till en trafikolycka där två personbilar kolliderat. Två personer är inblandade varav den ena förs till sjukhus med lindriga skador. Under tiden räddnings- och saneringsarbetet pågår leds trafiken om. Ett av fordonen måste bärgas från platsen.