Trafikolycka riksväg 19 Fågeltofta

Stationerna Tomelilla och Brösarp larmas till en trafikolycka där en A-traktor kört av vägen i det mycket hala väglaget. Vid framkomst är den ensamma chauffören ute ur fordonet som står vid sidan av vägen. Olycksplatsen säkras och ett körfält hålls öppen under tiden räddningsarbetet fortgår. Den drabbade medföljer inte till sjukhus. Trafikverket informeras om det hala väglaget och väghållaren kommer till platsen inom kort. Räddningstjänst avslutas 00:20.