Trafikolycka – Riksväg 13 Norra Östra Kärrstorp

Stationerna Sjöbo och Vollsjö, yttre befäl samt räddningsvärnet i Bjärsjölagård larmas till en trafikolycka. sidokollisions mellan två personbilar. Vid framkomst är de fem inblandade personerna ute ur fordonen. Olycksplatsen säkras och vägen stängs av helt i båda riktningar under räddnings- och saneringsarbetet i 50 min. Ingen av de inblandade personerna behöver uppsöka sjukvård.