Trafikolycka – Österlenvägen

Station Ystad larmas till en trafikolycka. Två personbilar inblandade. Räddningstjänsten säkrar olycksplatsen vid framkomst genom att stänga vägbanan under räddningsarbetet. Räddningstjänsten bistår ambulans med omhändertagandet av de inblandade, därefter saneras vägbanan. Polis utreder olyckan och ombesörjer att fordonen blir bärgade.