Trafikolycka Österleden Ystad

Station Ystad och yttre befäl larmas till en trafikolycka på Österleden i Ystad. I samband med ett vägarbete blir det en sammanstötning mellan 3 personbilar. Mindre materiella och personella skador.