Trafikolycka Österleden Ystad

Station Ystad larmas till en mindre trafikolycka i korsningen Södra Dragongatan och Österleden. Mindre kollision mellan lastbil och personbil. Inga personskador. Polis på plats och tar över ärendet.