Trafikolycka Öster Benestad

Station Tomelilla, Ystad och yttre befäl larmas till en trafikolycka på väg 1561 öster om Benestad. Tvår personbilar har i regnet frontalkolliderat. Totalt 3 personer skadas varav en person är fastklämd i sitt fordon. Personen klipps loss ur bilvraket av räddningstjänstpersonalen och tas därefter omhand av ambulans. Vägen helt avstängd i båda riktningarna i ca 50 min. Vägbanan saneras från fordonsdelar och div vätskor innan trafiken åter klan släppas på.