Trafikolycka. Öja, Väg 19.

Station Ystad och yttre befäl larmas till en trafikolycka, påkörd person. Räddningstjänsten säkrar olycksplatsen vid framkomst genom att stänga vägen under räddningsarbetet. Bistår ambulanspersonalen under omhändertagandet av de inblandade. Polis utreder olyckan och ombesörjer att fordonet blir bärgat från platsen.