Trafikolycka Mossby

Station Ystad larmas som förstärkning till en trafikolycka där en personbil med två personer kört in i ett träd. En person är ute och en sitter kvar i fordonet vid framkomst. Dörren klipps av och personen tas ut. Båda personerna förs till Lasarettet i Ystad. Omfattande sanering av vägbanan.