Trafikolycka. Lövestad, Nilstorpsvägen.

Station Lövestad, Vollsjö, Fip-befälet från Sjöbo och yttre befäl larmas till en trafikolycka. Två personbilar med två personer och fem hundar inblandade. Förarna till fordonen förs med ambulans till sjukhus för observation. En hund är avliden i kollisionen. De övriga hundarna förs till veterinär för kontroll. Vägbanan saneras och polis utreder olyckan och ombesörjer så fordonen blir bärgade.