Trafikolycka Järrestad

Station Simrishamn larmas till en trafikolycka i höjd med idrottsplatsen i Järrestad. En personbil har av okänd anledning kört igenom ett vägräcke och vidare ner 4 meter till en cykelbana. Två personer förs med ambulans till sjukhus. Vägen helt avstängd för fordonstrafik under ca 30 min då räddningsarbetet pågår. Väghållaren kallas även till platsen då skadorna på vägräckena bedöms som farliga.