Trafikolycka Hamngatan Ystad

Station Ystad larmas till en mindre trafikolycka i korsningen Hamngatan – Österleden. Två personbilar har kolliderat i korsningen. Då kollisionen är av lindrigare art är man behjälplig med trafikdirigering samt sanering av vägbanan. Polis på plats för fortsatt handläggning av ärendet.