Trafikolycka – Gamla Lundavägen Blentarp

Befälet Sjöbo åker på trafikolycka där en personbil och vilt är inblandade. Inga personskador eller läckage. Ärendet lämnas över till polis.