Trafikolycka flera fordon

Stationerna Ystad och Skurup, yttre befäl, ett flertal ambulanser och polisresurser larmas till en trafikolycka – sidokollision där minst 8 st. personer ska vara inblandade. Vid framkomst är alla personerna ute ur fordonen men en av dessa ligger på marken. Det finns fordonsdelar utspridda över ett stort område. Olycksplatsen säkras och vägen stängs av i båda riktningarna. Resursbehovet omvärderas och station Skurup och ett antal ambulanser kan återgå. Totalt förs 3 av de 8 st. personerna in till sjukhus med lättare personskador. Under räddnings och saneringsarbetet är vägen avstängd i 45 min.

Lämna ett svar