Trafikolycka flera fordon Ystad Sandskog

Stationerna Ystad, Tomelilla, Borrby samt yttre befäl, larmas till en trafikolycka, kollision mellan två personbilar med 5 st. personer inblandade. Vid framkomst är alla personerna ute ur fordonen så Tomelillastyrkan kan återgå. Olycksplatsen säkras och vägen stängs av i båda riktningar. Under räddnings- och saneringsarbetet är vägen helt avstängd i 30 min. Trafikdirigering under bärningen av fordonen och vägen öppnas åter för trafik efter 45 min. Två personer förs till Lasarettet i Ystad för kontroll.