Trafikolycka – flera fordon. Väg 13/Norra Bussjövägen.

Station Ystad, Sjöbo och yttre befäl larmas till en trafikolycka mellan två personbilar, sidokollision. Totalt fem personer inblandade. Räddningstjänsten säkrar olycksplatsen vid framkomst. Vägbanan spärras av initialt utav räddningstjänst, sedan tar polis över det arbetet. Ett av fordonen klipps taket på för säkert uttag av en av de inblandade. Fyra personer förs med ambulans till sjukhus i Lund och Ystad för observation. Polis utreder olyckan och ombesörjer så fordonen blir bärgade. Räddningstjänsten sanerar vägbanan.