Trafikolycka – flera fordon. Skurup, Östergatan

Station Ystad och yttre befäl larmas som förstärkning till en trafikolycka mellan två personbilar, sidokollision. Räddningstjänsten säkrar olycksplatsen vid framkomst genom att stänga vägen för säkert arbete på olycksplatsen. Ambulanspersonalen tar hand om de inblandade som förs till lasarett för kontroll. Vägbanan saneras och polis utreder olyckan och ombesörjer att fordonen blir bärgade.