Trafikolycka flera fordon, riksväg 13 Östra Kärrstorp

Station Sjöbo, yttre befäl samt räddningsvärnet i Bjärsjölagård larmas till en trafikolycka där tre personbilar kolliderar i en påkörningskollision. Första fordonet kör på en lösspringande hund och de två bakomvarande hinner inte bromsa utan kör in i varandra. Olycksplatsen säkras och vägen stängs helt av i 25 min. Därefter öppnas ett körfält och trafiken släpps på växelvis. Hunden förs med svåra skador med polis till djursjukhuset i Malmö. Tre personer är involverade och en av dessa förs till sjukhus för kontroll av smärtor från nacken. Efter sanering av vägbanan släpps trafiken på kl. 17:05.