Trafikolycka – flera fordon. Gamla Lundavägen.

Station Ystad larmas till en trafikolycka mellan personbil och MC. Räddningstjänsten säkrar olycksplatsen vid framkomst genom att stänga vägbanan under räddningsarbetet. Ambulanspersonal tar hand om föraren till MC´n. Vägbanan saneras. Polis utreder olyckan och ombesörjer att fordonen blir bärgade.