Trafikolycka flera fordon E65 Rydsgård

Station Ystad och yttre befäl larmas som förstärkning till Skurup på en trafikolycka där en lastbil och en personbil med två personer i kolliderat. Vid framkomst ligger personbilen på taket i diket och de två personerna är ute. Olycksplatsen säkras och vägen stängs av i östlig riktning. De drabbade i personbilen förs till lasarettet i Ystad med lindriga skador. Lastbilschauffören är oskadd. Vägbanan saneras och efter 35 min. kan trafiken släppas på.