Trafikolycka flera fordon E65 Rydsgård

Station Ystad och yttre befäl larmas till en trafikolycka sidokollision mellan två personbilar. Olycksplatsen säkras och vägen stängs inledningsvis av i båda riktningar. Efter tio minuter leds trafiken om i östlig riktning, medan den i västlig kan passera med reducerad hastighet under räddning och saneringsarbetet. Fyra personer är inblandade och två av dessa förs till Lasarettet i Ystad för kontroll.