Trafikolycka – Ehrnbergsvägen i Simrishamn

Trafikolycka mellan två personbilar. Två personer kontrolleras av ambulans. Räddningstjänsten sanerar vägbanan.