Trafikolycka – E65 Rynge

Station Ystad och yttre befäl larmas till en trafikolycka där en bil kört av vägen. Den ensamma chauffören är ute ur fordonet vid framkomst. Räddningstjänsten säkrar olycksplatsen vid framkomst för säkert arbete på platsen.