Trafikolycka E65 Marsvinsholm

Station Ystad och yttre befäl larmas till en trafikolycka där två personbilar med tre personer inblandade har kört ihop. Den första bilen, med en ensam förare har kommit utanför vägen och krockar med vägräcke när den försöker ta sig upp på körbanan igen. Uppe på vägen blir den påkörd av en bakomvarande personbil med två personer i. Vid framkomst är alla inblandade är ute ur fordonen och ingen behöver uppsöka sjukhus. Vägen stängs av i östligt riktning under räddnings- och saneringsarbetet och släpps på i reducerad fart strax innan kl.18:00. Polis på plats ombesörjer bärgning av fordonen.