Trafikolycka. E65, Marsvinsholm.

Station Ystad, Skurup och yttre befäl larmas till en trafikolycka, sidokollision. Räddningstjänsten säkrar olycksplatsen vid framkomst och spärrar av under räddningsarbetet. De inblandade blir omhändertagna av ambulans och förs till sjukhus för observation. Vägbanan saneras därefter. Polisen utreder olyckan och ombesörjer att fordonen blir bärgade.