Trafikolycka E65 Marsvinsholm

Station Ystad och Skurup larmas till en trafikolycka på E65 i höjd med Marsvinsholm. Två personbilar i sidokollision varpå en av bilarna voltar. Tre personer totalt i bilarna och samtliga förs med ambulans till Ystad lasarett. Vägen helt avstängd i södergående riktning under ca 40 minuter då räddnings och saneringarbetet pågår.