Trafikolycka E65 Marsvinsholm

Station Ystad och yttre befäl larmas till en viltolycka på E65 i höjd med Marsvinsholm. Vägen avstängd i västlig riktning under ca 20 min i samband med vägsanering. Inga personskador, dock behöver personbilen bärgas från platsen.