Trafikolycka E65 Marsvinsholm

Station Ystad och yttre befäl, ambulanser och polis larmas till en trafikolycka där en personbil kört på vilt. Olycksplatsen säkras och vägen stängs av. Chauffören som är ensam, sitter kvar i fordonet och klagar på smärtor i huvud och nacke. Han förs till Ystads lasarett för kontroll. Under räddnings- och saneringsarbetet är vägen avstängd i västlig riktning i 45 min.