Trafikolycka E65 Källesjö

Station Ystad, Yttre befäl samt två ambulanser larmas till en trafikolycka på E65 vid Källesjö. Vid ankomst visar det sig vara en viltolycka med ett rådjur, som fortfarande var vid liv. Inga personskador på någon av de inblandade. Polisen kallar jägare till platsen och i väntan på denna, kan fordon endast passera i mycket låg hastighet. Vägbanan saneras innan trafiken kan flyta på i normal hastighet.