Trafikolycka E65 Källesjö

Station Ystad och yttre befäl larmas till en trafikolycka på E65 i södergående riktning strax norr om Källsesjö. Det råder halka på platsen och en personbil får sladd och går in i vajjerräcket. Inga skador på föraren i bilen. Vägbanan måste rensas upp från fordonsrester innan trafiken åter kan släppas på. Stoppet i södergående varade i ca 15 min.