Trafikolycka E65, i riktning mot Ystad vid Bjäresjö.

Station Ystad, Skurup och yttre befäl larmas till en trafikolycka, singelolycka. Personbil som kört i vajerräcket. Räddningstjänsten säkrar olycksplatsen genom att stänga i riktning mot Ystad från Ruuthsbovägen för säkert kunna jobba vid olycksplatsen. Ingen personskada. Räddningstjänsten sanerar en längre sträcka från glas-/platsdetaljer och ett mindre oljeläckage. Trafikverket informeras om skadade stolpar till vajerräcket, så de kallar dit väghållare för att märka upp platsen. Polis utreder olyckan och ombesörjer att fordonet blir bärgat.