Trafikolycka E65 Gussnava

Station Ystad och yttre befäl larmas på en trafikolycka vilt. Vid framkomst visar det sig att det är 3 st. personbilar med totalt 7 st. inblandade personer. En av personbilarna har kört på ett hjortdjur som flyger över på andra sidan av vägbanan och träffas av en andra personbil som vejer, kasar på sidan och ner i diket. Djuret som avlidit, ligger på vägen träffas också av en tredje personbil. Alla inblandade är ute ur fordonen vid räddningstjänstens framkomst. Två av passagerarna klagar på smärtor i nacken och förs till Lasarettet i Ystad för kontroll. Under räddnings- och saneringsarbetet är vägen avstängd i en timme.