Trafikolycka E65 Fars Hatt

Station Ystad och yttre befäl larmas som förstärkning till en trafikolycka på E65 i Skurups kommun. Station Ystad återkallas innan ankomst, yttre befäl går fram till olycksplatsen och samverkar med Skurupsstyrkan. Två personbilar i kollision invid korsningen vid Fars Hatt. 3 personer förs med ambulans till sjukhus. Vägen saneras från fordonsrester samt div vätskor. Vägen avstängd i riktning mot Ystad under ca 45 min.