Trafikolycka. E65, Dag Hammarskjölds väg.

Station Ystad larmas till en trafikolycka, singel. Personbil som kört in i vajerräcke. Räddningstjänsten säkrar olycksplatsen vid framkomst genom att stänga vägbanan under räddningsarbetet och därefter trafikdirigering. Ambulanspersonal tar hand om föraren till fordonet. Polis ombesörjer att fordonet blir bärgat.