Trafikolycka E65 Bjäresjö

Station Ystad och yttre befäl larmas till en trafikolycka på E65 i höjd med Bjäresjö. En mindre lastbil med släp har av okänd anledning gått av vägen och ligger på sidan i diket. Initialt stängs vägen av i västlig riktning. Inga skador på föraren och inga läckage från fordonet. Polis ombesörjer bärgning av lastbilen och i väntan på detta släpps trafiken på under tiden.